Ghid Autori

Despre Revista

Ghid Autori

Onnline Acces

Supliment

Abonament

Arhiva

Contact


ASEPROCES DE RECENZARE

Manuscrisele vor fi trimise la redacţia revistei prin email la adresa: iva@ase.ro
Fiecare articol va fi recenzat de colectivul revistei de referenţi ştiinţifici, proces care va dura aproximativ 6 luni. După recenzarea articolului, acesta poate fi:

 1. admis fără modificări;
 2. admis provizoriu cu recomandări pentru modificări;
 3. respins.

Referenţii ştiinţifici ai revistei vor evalua articolele trimise spre publicare, īn conformitate cu următoarele criterii:

 1. originalitatea articolelelor
 2. forma de prezentare
 3. calitatea lingvistică
 4. importanţa ştiinţifică
 5. relevanţa cu revista noastră.

Articolele trebuie să includă:  aplicaţie numerică, formalizare matematică, contribuţie personală.  Articolele vor fi publicate īn revista noastră, dacă nu au mai fi fost  date spre publicare  īn altă parte.

 GHID PENTRU AUTORI

                                    CONDIŢII DE TEHNOREDACTARE

Articolele vor fi trimise prin email la adresa: iva@ase. ro 

Lucrările vor fi tehnoredactate cu ajutorul editoarelor de texte: MS Word for Windows, versiunea 2003.

 

 1. Formatul paginii

Dimensiunea hārtiei 210x294 (format A4)
            Page set up:
            Sus 5 cm, jos 5 cm, dreapta 4 cm, stānga 4 cm.
            Header

 1. pentru pagina pară (stānga sus) :

nume şi prenume autori, font 12 pt. şi literă mică
linie orizontală, baseline, grosime 0.2, lungime full

 1. pentru pagină impară: titlul articolului
 1. Caracteristici generale ale textului

Fontul: Times New Roman
Dimensiunea caracterelor 11pt.
Spaţiul intre linii: 1.0
Spaţiul īntre paragrafe: 1.1

 1. Amplasarea īn pagină
 1. Autorul/autorii
 2. poziţie: margine stānga sus
 3. dimensiune caractere: 12 pt. nume şi instituţia
 4. stil caractere: bold

Titlul articolului:

 1. poziţie: la trei rānduri faţă de cāmpul de autori
 2. aliniere: margine stānga
 3. dimensiune caractere: 12 pt.
 4. stil caractere: bold şi literă mare

 Rezumatul articolului:

 1. poziţie: la un rānd faţă de titlul articolului
 2. aliniere: dublă identare stānga + dreapta
 3. dimensiunea caractere: 11 pt.
 4. stil caractere: italics
 5. lungime: 5 -15 rānduri
 6. cuvinte cheie:  bold, maximum 5 cuvinte

Textul articolului:

 1. dimensiune:  11 pt ;
 2. maximum 12 pagini, nenumerotate, număr par de pagini;
 3. aliniere : justify

Īntregul articol trebuie să nu depăşească 14 pagini.

Bibliografie:

 1. dimensiune caractere : 11 pt.
 2. numerotare lucrări: cu cifre arabe īn paranteze drepte
 3. stil caractere:

- nume autori: bold
- titlul lucrării : bold + italics
                  -  alte informaţii (editură, loc an) : normal.
Atenţie: anul se pune  īntre paranteze rotunde, imediat după autori.

Alte condiţii:

  • Figurile şi graficele se numerotează cu cifre arabe şi se titrează
  • Articolul trebuie să aibă un număr par de pagini
  • Numărul de pagini maxim admisibil este de 14
  • Notele de subsol se scriu cu font 10 pt. şi se separă de text printr-o linie orizontală.

Revista


WebMaster