Abonamnente Revista
Despre Revista
Ghid Autori
Onnline Acces
Supliment
Abonament
Arhiva
Contact

ASE
            Revista apare de 4 ori pe an iar costul unui exemplar pentru anul 2007 este de 8,5 ron. Costul unui abonament pentru anul 2007 este de 34 ron.  Plata abonamentelor se face în cont IBAN RO62TREZ7015003XXX000056 Trezoreria Statului sector 1, Bucureşti, cu menţiunea: pentru REVISTA DE CIBERNETICĂ

 

RevistaWebMaster