Despre noi

Despre Revista

Ghid Autori

Onnline Acces

Supliment

Abonament

Arhiva

Contact


ASEISSN print:0585-7511

ISSN on-line:1843-0112

             Revista  STUDII ŞI CERCETĂRI DE CALCUL ECONOMIC ŞI CIBERNETICĂ ECONOMICĂ,  fondată în anul 1966, este  editată de Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din cadrul Academiei  de Studii Economice din  Bucureşti, cu aparitie trimestriala, se  situează printre cele mai importante publicaţii ştiinţifice din ţara noastră, prin valoarea studiilor şi cercetărilor publicate de-a lungul celor 45 de ani de apariţie neîntreruptă.

•     Printre fondatorii şi membri colegiului de redacţie, s-au aflat personalităţi remarcabile ale ştiinţei româneşti: Academician Octav Onicescu, Academician Grigore Moisil, Profesor dr. Nicolae Racoveanu, Prof. dr. Edmond Nicolau, L. Tövissi,  Prof. dr. Vladimir Trebici, Prof. dr. I. Cuculescu, Prof. dr. Octavian Stănăşilă, Prof. dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici, Prof. dr. Aristide Halanay, Prof. dr. Mircea Petrescu, Prof. dr. Gheorghe Boldur, Prof. dr. Ion Văduva, Prof. dr. Silviu Guiaşu (S.U.A.), Prof. dr. John Rose, Director general al Organizaţiei Mondiale de Sisteme Generale şi Cibernetică, Prof. C.V. Negoiţă (S.U.A.), Prof. dr. Robert Vallé (Franţa).

• Domeniul în care revista publică articole este un domeniu de vârf al ştiinţelor economice contemporane, care include:

 1. cibernetica economică şi teoria sistemelor;
 2. modelarea statistico-matematică a fenomenelor şi proceselor economice;
 3. microeconomie şi macroeconomie;
 4. cercetări operaţionale;
 5. teoria jocurilor şi teoria deciziilor;
 6. econometrie şi analiza datelor;
 7. marketing;
 8. modelarea riscului şi incertitudinii;
 9. inteligenţa artificială, sisteme expert şi reţele neuronale;
 10. instrumente software pentru analiză, statistică şi predicţie;
 11. modelarea fenomenelor financiar bancare;
 12. metode cantitative în economie.

·        Revista este indexata in baze de date internationale:

           EBSCO Publishing :

                http://ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.htm

           INDEX COPERNICUS :

                http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4066

 

 

 

 

Revista


WebMaster